ikonki

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Realizacja wymagań Programu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

1. Pozyskanie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek

Szkolne Wybory Książek - ustalenie listy najbardziej oczekiwanych przez młodzież tytułów
2. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów
3. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas spotkań z rodzicami
  • Czytanie łączy pokolenia...
  • Jak czytać ze zrozumieniem? Jak czytać, by rozumieć?
4. Zrealizowanie projektów edukacyjnych w poszczególnych oddziałach w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej 
5. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich
6. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek
Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie – diagnoza potrzeb