ikonki

ODWRÓCONA LEKCJA I TIK

"Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów."
Podstawa programowa kształcenia ogólnego

Wybrane strony dotyczące stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji: