ikonki

Lektury - szkoła branżowa I stopnia


LEKTURA OBOWIĄZKOWA
 1. Biblia, fragmenty: Księgi Rodzaju, Księgi Hioba;
 2. Jan Parandowski, Mitologia, cz. I Grecja – mity nieomawiane w szkole podstawowej;
 3. Homer, Iliada (fragmenty);
 4. Sofokles, Antygona;
 5. Bogurodzica;
 6. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 7. Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 8. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; 9.
 9. wybrane wiersze: Mikołaj Sęp-Szarzyński, Jan Andrzej Morsztyn;
 10. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
 11. William Szekspir, Romeo i Julia;
 12. Molier, Skąpiec;
 13. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
 14. Adam Mickiewicz, Oda do młodości, wybrane ballady, wybrane wiersze;
 15. Juliusz Słowacki, wybrane wiersze;
 16. Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
 17. Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu;
 18. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 19. Henryk Sienkiewicz, Potop;
 20. wybrane wiersze: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;
 21. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom l – Jesień);
 22. wybrane wiersze następujących poetów: Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;
 23. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu; Ludzie, którzy szli;
 24. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 25. wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomu Raport z oblężonego miasta, Marcin Świetlicki;
 26. Sławomir Mrożek, Tango;
 27. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
 28. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 29. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
 30. powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego, Agnieszki Osieckiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz