ikonki

OTWARTA EDUKACJA


Otwarte Zasoby Edukacyjne to powszechnie dostępne materiały edukacyjne - podręczniki, kursy, scenariusze lekcji itp., udostępniane za darmo, zapewniające nauczycielom, uczniom i innym osobom prawo do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji zgodnie z zasadami wolnej licencji bez naruszania praw autorskich pierwotnych twórców.
Korzystanie z OZE oznacza możliwość:
 • ponownego wykorzystania materiałów opracowanych przez innych,
 • zmieniania, przekształcania, adaptowania do swoich celów i potrzeb,
 • łączenia z innymi OZE w celu stworzenia nowej jakości, 
 • ponownego rozpowszechniania.
Działania na rzecz otwartej edukacji

Kampania Otwórzmy cyfrową edukację - Centrum Cyfrowe
Koalicja Otwartej Edukacji - porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury na rzecz wspierania tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych i promowania związanych z nimi dobrych praktyk i narzędzi 

Prawa autorskie

Prawo autorskie w edukacji: jak uniknąć naruszeń - broszura przygotowana przez koalicję Otwartej Edukacji 

Wolne licencje


Otwarte zasoby edukacyjne - wyszukiwarki i katalogi ogólne
Otwarte zasoby edukacyjne - przegląd subiektywny
 • e-podręczniki - podręczniki, lekcje od szkoły podstawowej do matury, dostępne na wolnych licencjach, opracowane w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK - Cyfrowa szkoła
 • Fundacja Szkoła z Klasą - udostępnia na swojej stronie materiały edukacyjne tworzone przez i dla nauczycieli - narzędzia edukacyjne, karty pracy, przewodniki, poradniki, scenariusze lekcji do wykorzystania na różnych przedmiotach
 • Edukacja Globalna - program Centrum Edukacji Obywatelskiej z materiałami do lekcji przedmiotowych i na godzinę wychowawczą
 • Edukacja Medialna - serwis edukacyjny Fundacji Nowoczesna Polska, zawierający scenariusze zajęć, ćwiczenia i materiały do edukacji medialnej
 • Ściśle ciekawa lekcja - materiały do nauki chemii, biologii, fizyki
 • Scholaris - bezpłatne materiały edukacyjne do różnych przedmiotów szkolnych na różnych poziomach nauczania
 • TED-Ed - platforma tworząca i zbierająca krótkie filmiki na YT do wykorzystania na lekcjach różnych przedmiotów, na różnych poziomach edukacyjnych, odpowiedzi na najbardziej zwariowane pytania; platforma w całości darmowa, materiały filmowe w j. angielskim, znaczna część z możliwością wybrania napisów w j. polskim; możliwość stworzenia własnej lekcji
 • dlanauczyciela.pl - program edukacyjny Wydawnictwa Nowa Era, którego celem jest wsparcie dyrektorów i nauczycieli w codziennej pracy oraz w rozwoju zawodowym. Uczestnicy programu uzyskają dostęp do kompletnego zestawu narzędzi edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, do nowoczesnych platform diagnostycznych oraz bogatej oferty kursów rozwojowych i przykładów dobrych praktyk szkolnych
 • KhanAcademyPoPolsku - edukacyjny projekt wideo, obejmuje wiedzę z przedmiotów szkolnych, ale nie tylko, teraz także w języku polskim
 • Pi-stacja Matematyka - lekcje wideo na kanale YT z matematyki, od podstawówki aż po szkołę średnią, zgodne z podstawą programową
 • Otwarte Zabytki - katalog polskich zabytków, projekt współtworzony przez internautów
c.d.n.