ikonki

BIBLIOTEKA I JEJ ZBIORY

Jesteśmy szkołą techniczną z bogatą 70-letnią tradycją. Biblioteka w szkole funkcjonowała od początku jej istnienia, czyli od roku 1946. Obecnie w bibliotece staramy się łączyć tradycję z nowoczesnością.


W zbiorach posiadamy:

1.    22747 egzemplarzy książek, w tym:

  • lektury i beletrystykę
  • literaturę techniczną
  • podręczniki do przedmiotów zawodowych
  • literaturę popularno-naukową
  • literaturę regionalną
  • wydawnictwa informacyjne

2.    269 egzemplarzy zbiorów specjalnych, w tym:

  • 50 dokumentów dźwiękowych
  • 156 dokumentów filmowych
  • 63 dokumenty elektroniczne

Prenumerujemy obecnie 6 tytułów czasopism.